ferdigrestaurert husprosjekt i svolvaer

Restaurering

Helt fra begynnelsen av har vi lagt vår sjel i å ivareta gamle tradisjoner og håndverk.

Vi har vært så heldig å ha folk med på laget som via sin personlige interesse for faget, sin materialkunnskap og sin generelle løsningsorientering har utført rene mesterverk, både i form av fysiske detaljer, men ikke minst hva angår å redde og bevare gamle bygningsdeler. Dette er viktige egenskaper å være i besittelse av når man kommer i situasjoner hvor en bygning f.eks. er klassifisert som verneverdig, og hvor alt som kan gjenbrukes skal benyttes videre, sammen med tilsvarende materialer, profiler og utforminger.

Noen eksempler på omfattende restaurering kan vi se på den flotte Kaarbøgaarden i Svolvær, og likeså på Lofotmuseet i Vågar/Kabelvåg.

Når det gjelder Kaarbøgaarden så ble det avdekket flere flotte detaljer som rett og slett hadde blitt kledd inn under tidligere renoveringer av boligen. Disse fikk nå se dagens lys igjen, og ble enten restaurert eller laget på ny i originalt utseende.

Når det gjaldt vinduer, ble rammene laget identisk med originalen, men utfresingene ble gjort dypere så man kunne sette inn isolerglass som tilfredsstiller dagens bo-komfort og krav. Estetisk er alt bevart og satt tilbake til originalt utseende.

Vi benytter oss en god del av Audun Nørens’ Snekkerinår det gjelder profilering av materialer, samt spesielle utfresinger, men mye kan, og blir løst på stedet, noe som ikke byr på nevneverdige problemer om man har tilgang på egnet verktøy og riktige materialer.

Når man ser tilbake på hva våre fedre og forfedre la arbeid i, på detaljnivå, så forstår man at det ikke var snakk om tidsfrister og store penger, men heller gleden ved å gjøre ting skikkelig og pent.

I dag blir det sjeldent eller aldri bygget på samme måte, da det er tidkrevende og svært kostbart, i arbeidspenger især. Det gjør det enda viktigere for oss å være nøye med å ta vare på og restaurere så mye som mulig av det som finnes av tidligere tiders arkitektur og håndverk.

Ære være de huseierne som forstår seg på slike verdier, og legger penger i å ta vare på disse vakre skattene.

nye utsmykkinger matte lages pa nytt

Det koster, men så sitter de igjen med noe unikt og vakkert, og et bygg som har sjel og historisk sus over seg. Det er dette vi blant annet har spesialisert oss på og elsker å holde på med når det gjelder restaureringsarbeid.

Med restaurering mener man å reparere og sette i stand noe som allerede eksisterer.Dette må ikke må forveksles med renovering som ofte innebærer fornying av eksisterende, moderniseringer, endringer av materialtyper, bruksendringer osv.

Følg oss på