Bergsrudfeltet

Bergsrudfeltet er det første byggefeltet man kommer til etter å ha tatt av mot Ørsvågvær og Sandvika ved Eidet.

Bergsrudfeltet har blitt utbygd i flere etapper fra 1990-tallet og fremover. Per i dag består feltet av 6 vertikal-delte hus av 2 boenheter, 1 rekkehus av 4 boenheter, og 4 eneboliger. Videre står 2 enebolig-tomter klare for bygging.

Høsten 2017 solgte vi siste del av Bergsrudfeltet til Jonassen Maskin AS.

Byggefeltet ligger bare 2 km vest for Kabelvåg, i et rolig og barnevennlig strøk. Området har felles lekeplass, og i planene for videre utbygging, kommer det enda en lekeplass. Det bor flere barnefamilier både i Bergsrudfeltet og på Eidet for øvrig. Det er gang og sykkelsti hele veien langs E-10. Denne er ført helt frem til både barneskolen og ungdomsskolen, og fortsetter helt til Svolvær.

Innenfor samme avstand, ca 2 kilometer, finner man flere barnehager, tur og ski-løyper, skihytta, fiskevann osv. Havet er noen hundre meter unna, båt-utsett befinner seg ved Ørsvågvær Camping, og for de som liker skikjøring i fjellet, så ligger de populære Småtindene ikke langt unna.

Ellers har Kabelvåg fullverdig dagligvarehandel med post i butikk, frisører, bakeri, samt kafé/bar og utesteder. Det arrangeres årlige aktiviteter for store og små som f.eks. «Kystens dag» i regi av Lofotakvariet og Lofotmuseet, noe som er svært populært. Hvert år er det Kabelvågmarked, med interessante salgsboder fra både fjernt og nært.

Det har også blitt en årlig tradisjon å arrangere Kabelvåg-sparkiaden, en vinterlig og artig aktivitet for voksne, som både skaper nye bekjentskap og forsterker samholdet i lokalmiljøet.

Kabelvåg byr også på mange organiserte aktiviteter for barn og voksne, hvor de mest kjente er turn, fotball, håndball, innendørs klatring, langrenn, korps og kultur-skole. Kong Øysteins hall huser en stor klatre og buldre-vegg, samt håndball og fotballbane, og i løpet av 2015-16 er en ny flerbrukshall med egen turnhall under oppføring. Utendørs kunstgressbane ligger på samme område som hallen. Det er også et stort miljø for heste-interesserte i området, og det finnes flere staller hvor man kan leie seg inn med egne dyr eller være delaktig i drift/ ha dyr på for.

kabelvag frontperspektiv

kabelvag frontperspektiv

Følg oss på